Passing the Licensure Examination for Psychometrician 2016

by Samantha Concepcion Sison
(Santa Maria Bulacan)

Mother Vailankanni, na-reset po yung unang request ko sa inyo. Sign po ba yun? Hay di pa din po ako magpapatinag. Mother Vailankanni, tulungan niyo po ako sa kahilingan ko para sa aminh tatlo na makapasa para sa board exam for psychometrician ngayong 2016. Mother Vailankanni, kayo na pong bahala sa amin ha? Sobrang natatakot ako sa mga posibleng mangyari pero mas nangingibabaw pa din yung faith ko. Hindi man ako matalino pero yung faith ko sa itaas yun siguro yung meron ako. Pakisabi po sa lahat ng santo at guardian angel na wag po kami papabayaan ah. Makikita po namin yung pangalan namin sa PRC. Makakapasa po kami. Mother Vailakanni, sorry po sa lahat ng nagawa kong mali sa inyo at sa ibang tao. Sana po mapatawad niyo ako. Basta mother vailakanni, ano man yung mangyayari isa kayo sa magging special mother/patron ko. Marami pong salamat. Ipagdadasal ko na rin po yung ate ko ha? Na mawala po yung bukol sa dibdib niya. Alam niyo naman po kung gaano ko kamahal yung ate ko eh. Saka mother vailakanni, si nanay din po sana magkaroon pa siya ng malusog na katawan. At pati po pala yung ate at papa ni anjoy sana po magkaroon na po sila ng trabaho. Wsg niyo po kami papabayaan lahat ha? Alam ko po na lagi niyo kaming ginagabayan. Marami pong salamat 😊 Eto po yung mga anak niyo na gusto maging licensed psychometrician ngayong 2016. Sharmae Joanne Dela Cruz Dalusong, Mary Ann Joy Clemente Nagaño, Samantha Concepcion Sison.

Thank you Mother Vailankanni. 😊

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Prayer Request.

Join Our Community!

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Catholic Newsletter.

Got a Prayer Request?

Click here to submit a prayer request!


[?]Subscribe To This Site
  • XML RSS
  • follow us in feedly
  • Add to My Yahoo!
  • Add to My MSN
  • Subscribe with Bloglines

Donate to this Site!

Help support Totus Tuus, Maria! Click here to donate.